07:18 | Posted in
Conform Statutului de Functionare si Organizare ASCOR, presedintele este ales de Adunarea Generala locala si prezideaza Comitetul de Conducere local.
Presedintele reprezinta ASCOR Constanta in fata autoritatilor bisericesti si de stat.
Numeste si revoca coordonatorii de departamente, consilierii si vicepresedintii, in urma consfatuirii in Comitetul de Conducere local.
Conduce delegatiile la Consfatuirea Nationala si alte intruniri.
Stabileste liniile directoare de actiune si masurile pentru organizarea departamentelor si coordoneaza activitatea acestora.

Are datoria sa vegheze la respectarea prevederilor statutului ASCOR, la respectarea randuielilor bisericesti si a moralei crestine si a celorlalte acte normative emise de ASCOR. Poate aplica, cu concursul Comitetului de Conducere local, sactiuni unui membru ASCOR care pot merge pana la excluderea sa din asociatie.
Presedintele ASCOR Constanta este d-ul Aleandru Irimiea, student al Facultatii de Teologie Ortodoxa din Constanta.
Category:
��

Comments

0 responses to "Presedinte"